จัดเรียง Multi Array ตามค่า Value

วิธีการจัดเรียง ค่าใน array

ก่อนจัด

$new = [
  [
    'name' => 'Flower',
    'order' => 3,
  ],
  [
    'name' => 'Free',
    'order' => 2,
  ],
  [
    'name' => 'Ready',
    'order' => 1,
  ],
];
$keys = array_column($new, 'order');
array_multisort($keys, SORT_ASC, $new);
var_dump($new);

หลังจัด

Array
(
  [0] => Array
    (
      [name] => Ready
      [order] => 1
    )
  [1] => Array
    (
      [name] => Free
      [order] => 2
    )
  [2] => Array
    (
      [name] => Flower
      [order] => 3
    )
)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *