WordPress อัพโหลดไฟล์ไม่ผ่าน ขึ้น error

วันนี้นั่งปั่นงานที่ค้างมาหลายวัน พออัพปุ๊บ เจอปัญหาปั๊บ เพราะอัพเว็บไปเรียบร้อย Admin อัพโหลดได้ แต่ Subscriber อัพไม่ได้ (อ้าว ปกติ Subscriber อัพโหลดภาพ ไม่ได้นี่ครับ) ถูกต้องละครับ Subscriber อัพโหลดไม่ได้ แต่มันมีวิธีทำให้ Subscriber อัพโหลดไฟล์ได้

$subscriber = get_role( 'subscriber' );
$subscriber->add_cap( 'upload_files' );

เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำให้ Subscriber อัพโหลดไฟล์ได้แล้ว

แต่ปัญหามันอยู่ที่ พอผมตรวจสอบการ upload ผ่าน Back-end ทำงานได้ แต่ Front-end ไม่ผ่าน ตรวจดูอย่างดีก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไร จนไปเจอ reauth=1 ที่อยู่ใน url (ผมดูจาก inspector ของ chrome ตรง tab network)