แก้ไขการแสดงผล post states

เคยสั่งเกตกันไหมครับ เมื่อเราลง WooCommerce ตัวปลั๊กอินจะทำการสร้างหน้าขึ้นมาใหม่จำนวน 4 หน้าด้วยกัน คือ Shop, Cart, Check out, My account และจะมีการแสดง post state ตามรูปข้างล่าง ซึ่งโดยปกติมันจะแสดงคำว่า draft เมื่อเรายังไม่ได้ public นั้น

เราจะมาดูวิธีแก้ไขการแสดงผล post state กันครับ

เราจะทำการเขียนโค๊ดไปที่ display_post_states


/**
*
* @param array   $post_states An array of post display states.
* @param WP_Post $post        The current post object.
*/
function add_display_post_states( $post_states, $post ) {
  if( $post->ID === 2 ){
    $post_states['hello2'] = 'Hello 2';
  }
  return $post_states;
}
add_filter( 'display_post_states', 'add_display_post_states', 10, 2 );

โดยค่าที่ส่งมาจะเป็น $post_states, $post เราจะเอา $post->ID มาทำการเช็คก่อนว่าเป็นของ post ไหน แล้วจึงส่งค่า array กลับไป