ทำให้ Text เป็นสีทอง

โค้ด CSS สำหรับกำหนดให้ Text ดูเป็นทอง ลองเอาไปใช้ดูนะครับ

GOLD

.gold {
  position: absolute;
  transform: translate(-50%,-50%);
  top: 50%;
  left: 50%;
  font-family: 'Times New Roman',serif;
  letter-spacing: 5px;
  font-size: 150px;
  font-weight: bold;
  background-image: linear-gradient( to right, #462523 0, #cb9b51 22%, #f6e27a 45%, #f6f2c0 50%, #f6e27a 55%, #cb9b51 78%, #462523 100% );
  color:transparent;
  -webkit-background-clip:text;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *